ProMax Güncel Versiyon Bilgileri (08.04.2019)

 ProMax Güncel Versiyon İçerik Dokümanı ( 08.04.2019 )


1. Mağazacılık uygulamasına Bireysel ve Kurumsal Hediye Kart modülleri eklendi.

2. Mgz_Merkez - Belge Listesi - Silinen Dokumanlar raporunda alan ve ayarlara Tahsilat bilgileri ve Silme Saati alanları eklendi.

3. Mgz_Merkez - Evrak raporunda,Parametre ekranına Saat Aralığı alanları eklendi.
Alan ve ayarlara K.Tarihi, M.KARDNO,  SAAT alanları eklendi.

4. Mgz_Merkez – Gün Sonu Durum raporunda alan ve ayarlara “İşlem Tarihi” alanı eklendi.

5. Mağaza - Günlük Raporlar ve İşlem Raporları- Personel Raporları alan ve ayarlara, UPT, Sepet, Ticket Price alanları eklendi.
Bu alanların hesaplama formülleri aşağıdaki gibidir.
Upt: Net Miktar/İşlem
Sepet: KDV Hariç Net Tutar/İşlem
Ticket Price: KDV Hariç Net Tutar/ Net Miktar

6. Mağaza – Günlük Raporlar ve İşlem Raporlarına – Günlük KPI raporu eklendi.

7. USQ_X – Stoklarda Asorti Takibi parametresi seçili olduğunda, Master – Siparişten Sevk Emri menüsünde asorti koduna bağlı tekli ürünlerin, asorti kalanına göre kontrol edilerek tekli ürün olarak sevk edilmesi engellendi.

AST kontrolünde, Sevk Emri miktarları serbest tekli ürün miktarına göre otomatik ayarlanmaktadır ve aşağıdaki uyarı mesajı gelmektedir.
 


 

8. Mağaza – Gün Sonu menüsünde PopUp seçimine KPI Raporu eklendi.

9. Master – Stok Sayım Farkı raporunda aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.

Online Maliyet kolonunda raporlanan Tutarların – Gruplanmış İşlem İcmalleri – CH Gruplu raporundaki  Online Maliyet ile aynı değerleri raporlaması sağlandı.

Parametre ekranına Asorti tıkı eklendi. Seçili olduğunda Asorti kodlarına ait sayım miktarlarının tekli ürün kodu yerine Asorti kodunda raporlanması sağlandı. Seçili olmadığında orijinal haline göre tekli ürün kodlarında raporlanmaya devam etmektedir.

10. Mgz_Merkez – Evrak raporunda alan ve ayarlara “FATURA GONDERIM SEKLI” alanı eklendi.

11. Mağazacılık uygulamasına UPS Kargo Takip Modülü eklendi.
Bu entegrasyon kapsamında mağazaların Stok Çıkış aşamasında UPS bağlantısı kurarak İş Takip Numarası alması, bu numarayı içeren UPS Etiketinin UPS WS üzerinden alınarak mağazada print edilmesi sağlandı.
Bu entegrasyon Mağaza İade Otorizasyon uygulamasındaki Stok Çıkış aşamasında da kullanılabilir hale getirildi.

Alınan İş Takip Numarasının Replikasyon ile Stok Girişi yapacak mağazaya ve Merkeze aktarması sağlandı.

12. Stok Çıkış ve Stok Giriş ekranlarında evrak üzerinde tıklandığında otomatik UPS sayfasına bağlanılması ve kargonun takip sayfasının açılması sağlandı.

13. Master – Stok İşlemleri menülerinde “Eksi Stoklar” opsiyonuna “Excel” butonu eklendi.

14. Yeni Form dizaynlarının mağazalardaki KASA2 client pc’ye indirme sorunu giderildi.

15. Master – Alış İşlemleri – İadeler – İade Otorizasyon (Onay) ve Mgz_Merkez – Stok İşlemleri – İade  Otorizasyon ekranlarında POPUP menüye, Filtrelenmiş liste üzerinde Toplu Onaylama gerçekleştirmek üzere “Toplu İade Otorizasyon Onayı” fonksiyonu eklendi.


16. Stoklar tablosuna “StokInsUser”,”StokModUser”,”StokFytModUser” alanları eklendi.

17. Ecom ve Master Sevk Emirlerinin, Esc+Tarihçe kapsamında yer alması sağlandı.

18. Mgz_Merkez – Saatler Arası raporunda Satış İşlem Adedi, İade İşlem Adedi, Satış Miktar, İade Miktar alanları ile ilgili düzeltme yapıldı.

19. Mgz_Merkez – Belge Raporu – Özet raporunda Dekont evrak tipinin raporlanması için aşağıdaki alanlar eklendi.


DEKONT ADET, DEKONT NET, DEKONT KDV, DEKONT ISKONTO

20. Stok Kodları ekranına “Ek Izahatlar 2” alanı eklendi.
 Stok Kodları POPUP menüden “Izahat Kod Import” opsiyonu ile kayıt edilen bilgiler “Ek İzahatlar 2” alanı tıklandığında görseldeki gibi listelenir.
 

 

21. İade Otorizasyon girişlerinde Tarih kısıtı yapılabilmesi için geliştirme yapıldı.
Yapılan geliştirmeler,
Kapanış Tarihleri seçimlerine “İade Otorizasyon” eklendi.
“İade Otorizasyon” satırındaki bilginin “Master – İade Otorizasyon (Talep)” ekranında evrak girişlerinde control edilmesi sağlandı.
 “İade Otorizasyon” satırındaki bilginin Replikasyon ile Mağazalara replike edilmesi ve “Mağaza – İade Otorizasyon (Talep)” ekranında evrak girişlerinde kontrol edilmesi sağlandı.

22. Master – Kullanıcı Kısıtlamaları ekranına “Ara” fonksiyonu  eklenerek, Kullanıcı Kodu alanından arama özelliği geliştirildi.

23. Mağazacılık Uygulamasına Terzi Tadilat Fişi modülü eklendi.

Master - Tanımlar - Sebep Kodları menüsüne "Tadilat Fişi" isimli yeni sebep kodu tanımlandı.

Merkezden tanımlanan “Tadilat Fişi” yeni Sebep Kodunun Mağazalara replike olması sağlandı.

Kasiyer İşlemleri menüsü PopUp menüden açılan Tadilat Fişi penceresinde düzenlemeler yapıldı.
a. Satış evrakı içerisinde stok kodu varken, Tadilat Fişi penceresinin açılması sağlandı.
b. Satış evrakı içerisinde stok kodu yokken, yeni eklenen Tadilat Fişi menüsünün açılması sağlandı.

Kasiyer İşlemleri menüsünden oluşturulan tadilat fişi evraklarının, satış evrakı ile bağlantılı olarak kaydedilmesi sağlandı.

Satış evrakı kaydedildikten sonra, satış faturası bağlantısız olarak Tadilat fişi evrakı düzenlenmesi için “Tadilat Fişi” Menüsü eklendi. Bu menüden yapılan girişler Fatura evrakı bağlantısı yapılmadan kaydedilmektedir.

Magaza Stok İşlemleri altına yeni eklenen Tadilat Fişi Menüsüne giriş yapılabilmesi için Usq_X yetkilendirmesi yapılması gerekir. Ancak yetkilendirme yapılmadan da Tadilat Fişi menüsüne giriş imkanı için geliştirme yapıldı.
Yetki olmadan Satış Faturası bağımsız Terzi Fişi düzenlemek için, Kasiyer İşlemleri menüsünde, evrak detayında hiçbir Stok Kodu girişi yapılmamış durumda iken, POPUP menüden “Tadilat Fişi” opsiyonunu seçmek gerekmektedir.
Stok Kodlarına giriş yapılmadan POPUP menüden “Terzi Fişi” seçildiğinde program otomatik “Tadilat Fişi” menüsüne geçiş yapmaktadır.

Yeni eklenen Tadilat Fişi menüsünde;
• Menü açılırken Tarih ve Stok Kodu filtreleme penceresi açılmaktadır.
• “+” tuşuna basılarak yeni evrak girişi yapılabilir.
• Bu menüden girilen tüm evraklarda Fatura bağlantısı kurulmaz. 
Girilen fatura bilgileri, Faturanın doğruluk kontrolü yapılmadan kaydedilir.
• Tadilat fişi evraklarında GünSonu yapılıncaya kadar düzeltme / silme işlemi yapılabilir.
• GünSonu kapatıldığında evraklarda düzeltme / silme işlemi yapılamaz.

Mağazalardan kaydedilen tadilat fişi evraklarının merkeze replike olması sağlandı.

24. Sql Server AllwaysOn geçişine bağlı olarak ReadOnly Server üzerinden Raporlama yapılabilmesi için geliştirme yapıldı.
Usq_X’e “Sql Server Always On” parametre girişi yapılarak, seçilmiş olması halinde bazı raporlarda ReadWrite DB bağlantı yöntemi (ApplicationIntent) değiştirilmektedir.
 


 

25. Master – İşlemler Alış Siparişleri ekranında POPUP menüye “Toplu Alım Sipariş İptali” fonksiyonu eklendi.
Filtreleme ve Stok seçimi ile kriterlendirilerek seçilen Sebep Kodu ile Toplu Sipariş İptali yapılmaktadır.

26. Toplu Ön Alım Sipariş İptali ekranında Filtreleme aşamasındaki karakter sınırı genişletildi.


27. DBS uygulamasına Ziraat Bankası eklendi.
Usq_X Bankalar tanımlarına “Ziraat DBS” eklendi.
Dosya formatları ve Dosya isim yapısı olarak Akbank ile aynı yapıda çalışmaktadır.

28. Mgz_Merkez – Tek POS kullanımda Albaraka için BIN kodları güncellendi.