Kurumsal / Haberler
HABERLER

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulaması...

5.06.2017

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenledikleri faturaları 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

YENİ NESİL YAZAR KASA UYGULAMSI BAŞLADI...

02.04.2016

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünde yer alan (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

Microsoft Sql Bilgilendirme..

30.01.2016

Bildiğiniz gibi Promax yazılımı Microsoft SQL database üzerinde çalışmaktadır. Günümüzde Databaseler, gerek büyük datalarda bilgiye hızlı erişim, gerekse bilgi güvenliği açısından her geçen gün gelişmeler sağlarken bilgi depolama tekniklerinde de uluslar arası standartlar yaratmışlardır

E-Arşiv...

30.11.2015

E-arşiv, Gelir İdari Başkanlığı’nın 433 sayılı VUK tebliğ kapsamında e-arşiv onayı almış mükelleflerinin e-faturaya kayıtlı olmayan mükelleflere veya vergi mükellefi olmayan tüketicilere kestikleri faturanın elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve saklanması projesidir.

  1