Kurumsal / Haberler
HABERLER

Windos 7 Bilgilendirme..

15.01.2019

Microsoft Windows 7 desteğini Ocak 2020 itibariyle sona erdirecek.

ProMax Güncel Versiyon Bilgileri...

23.12.2018

ProMax Güncel Versiyon Bilgileri...(3.66.86.2_21.12.2018)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Ertelenmiştir...

27.10.2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01/07/2019 Tarihine Ertelenmiştir.

E-irsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması ötelendi

24.10.2018

Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılması amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak ile;

  1