PetrOmat

 Stok Yönetimi

Stoklarınızın mümkün olan en verimli şekilde yönetilmesine imkan sağlar. İşletmenizin Satınalma ve Satış bölümlerinizin ortak bilgi gereksinimini karşıladığı gibi Stoklarınızın değerini, seviyesini anlık izlemenize, Depo Raf yapısı ile adresleyebilmenize ve detaylı şekilde inceleyerek etkin yönetebilmenize olanak tanır.

Stok Yönetimi ile Stok kartlarınızı Kategori bazında gruplayabilir ve bu gruplandırmalarda; Fiyatlandırma, Özel Kod tanımlama, İndirim Grubu ve KDV grubu gibi Kategorik bazda tanımlamalar yaparak,  bunları yine Kategori kırılımları ile raporlayabilirsiniz.

Özellikle yakıt fiyat değişimlerinde İstasyonda bulunmanıza gerek olmaksızın,  fiyat değişimini sağlayan Yakıt Fiyat Değişimi Opsiyonu ile belirlediğiniz saatte yada Vardiya kapanışı sırasında Otomatik olarak Stok kartlarında ve Pompa’ da yakıt fiyatlarını değiştirebilirsiniz.

   
 

Market stoklarında ki Fiyat değişikliklerinde kullanılan Fiyat Arşivleme opsiyonu ile yaptığınız fiyat değişikliklerini geriye dönük saklayabilir ve  geçmiş tarihte ki satış fiyatlarınızı ürün bazında raporlayabilirsiniz.

Stok Kartlarınız için Raf / Ürün Etiketlerini kendiniz dizayn edebilir ve bu etiket tanımlarını yazdırabileceğiniz gibi kullandığımız uluslararası EDI formatları ile tedarikçilerinizden Stok Kartlarını ve Barkodlarını alarak sisteminize import edebilirsiniz

Cari Yönetimi

Firmaların nakit akışını doğru yönetebilmesi açısından, müşterilerin ve  tedarikçilerin etkin bir şekilde denetimi son derece önemlidir. Bununla birlikte tüm borç ve alacak işlemleri online entegre muhasebe sistemimiz aracılığı ve finansal analizler yardımıyla kolaylıkla izlenebilir ve yönetimsel kararların hızlı ve doğru bir şekilde alınması sağlanabilmektedir.

Dinamik limit uygulaması ile cari müşteriden yapılan tahsilatlarda, yakıt limiti otomatik olarak güncellenir. Ödeme yapılmaması durumunda ise yakıt satışı otomatik olarak durdurulur.

Cari Yönetimi  ile Taşıt Tanıma ve Cari Yakıt satışında oluşan otomatik irsaliye sayesinde manuel giriş yapılmasına gerek kalmaz. Oluşturulan irsaliyeler tek tuş ile ve topluca Faturaya çevrilebilir.

Detaylı Cari hesap kodu tanımlamaları ve özellikleri ile Cari Hesap Kodları (Müşteriler ve Tedarikçiler)  istenilen şekilde gruplandırılabilir.Bu sayede müşterilere özel kampanya tanımlaması, iskonto, peşin ve toptan satış fiyatları belirlenebilir, Müşteriler veTedarikçiler ile yapılan avans/ödeme/ tahsilat işlemleri, ekstre, mizan, bakiye gibi detaylı raporlamalarla yönetilebilir.

Kullandığımız EDI formatları ile Tedarikçi ve Müşteri Faturaları sisteme kolaylıkla import ve export edilebilir.


Çek & Senet Yönetimi

Finans bölümünün en güçlü özelliği Çek ve Senet sisteminin her safhasının izlenebilir olmasıdır. İşletmenizi ödeme araçlarını yönetebilir hale getirip, bir çek veya senedin geçtiği tüm aşamaları ayrıntılı olarak izleyip, gerekli önlemlerin geliştirilebilmesine olanak sağlar.


Muhasebe & Finans Yönetimi

Genel Muhasebe sistemi güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemidir. Tüm hareketlerin online olarak muhasebeleştiği Muhasebe ve Finans Yönetimi ile, Hiyerarşik bir yapıya sahip olan muhasebe hesap planı esnek bir şekilde tanımlanabilir. Finansal Raporlar işletmenizin ihtiyaçlarına göre kullanıcı tarafından tümüyle değiştiril