ProDuction I
* Reçeteli Üretim Modülü           
* Sınırsız sayıda ürün ağacı oluşturulabilme,
* Mamul, yarı mamul reçetelerinin oluşturabilme,
* Reçete içinde reçete uygulaması (sonsuz seviyede),
* Ürün ağacı oluşumunda hammadde ve yarı mamul birleşimleri,
* Fire takibi,
* Reçeteye işçilik ve genel giderler ekleyebilme,
* Tek ürün veya liste üretimi yapabilme,
* Lifo, fifo ve ortalama maliyet hesabı,
* Dönemsel bazda yeniden maliyetlendirme yapabilme,
* Maliyet rakamlarına müdahale,
* Farklı depolarda üretim imkanı