ProDuction V - Uretim V

 *    Hammadde ve mamul kartlarının boyutlu olarak (Renk/Beden/Asorti)        programın içerisinde kullanılabilmesi,

 *    Dahili ve sipariş usulü üretim yapılabilir, 

 *    Sipariş aşamasında ürün hakkında detaylı model, üretim ve özel not          başlıkları ile o siparişe özel detaylı bilgiler girilebilir,

 *    Üretim öncesi ön maliyet ile mamulün maliyet hesabı işçilik ücretleri          de eklenerek bulunabilir, 

 *    Mamulün reçetesi ve üretim sırasında geçireceği safhalar ve bu                safhalarda kullanılacak hammaddelerin ve fire oranlarının tanımları              detaylı olarak yapılabilir, 

 *    Üretim başlangıcında malzeme ihtiyaç tespit raporu alınarak satın              almaya anında bilgi aktarılabilir ve eksik malzeme temini sağlanabilir, 

 *    Bu aşamada hammaddeler belirli üretimler için rezerve edilebilir, 

 *    Üretim takibi fason veya dahili atölyelerde gerçekleştirilebilir,  

 *    Bir mamulün üretilmesi sırasında bazı safhalarda dahili, bazı                       safhalarda da fason atölyeler kullanılabilir. 

 *    Fason işlemleri irsaliyeler ile yönlendirilirken aynı zamanda da fason           cari hesaplarda borç alacak takibi yapılabilir, 

 *    Fasona giden, gelen ve fasonda kalan malzemelerin raporları                    görüntülenebilir, 

 *    Üretim esnasında geçirilen aşamalar her an takip edilebilir, 

 *    Bir safhada birden fazla atölyeye çıkış yapılabilir. Örneğin: Kesimin bir         kısmı dahili, bir kısmı da fason atölyede yaptırılabilir. 

 *    Atölye hareketleri ve stokları raporlanabilir. 

 *    İstenildiği anda siparişin hangi safhada olduğu görüntülenebilir. 

 *    Üretim ile hammadde çıkışları ve mamul madde girişi otomatik olarak          gerçekleşir. 

*    Detaylı maliyet analiz raporları alınabilir.