ProMaster

 İşletme içi bilgi akışı ve iş takibi sağlayan formlar ile faaliyete ilişkin evraklar, her birimde kullanılan farklı yazılıma tekrar kayıt edilir, işlemlerin onay ve kontrolünü sağlamak için evrak ve formlar işletmedeki tüm birimleri dolaşır, onaylanır ve bir sonraki birime gönderilir. Bir önceki birimden beklediği formlar henüz eline ulaşmadığı için iş sürecini başlatamayan birimlerde zaman kaybı kaçınılmaz bir durum halini alır.


İşletme içerisinde kendiliğinden oluşan bu bürokrasiye, evrakların dosyalanması, birimler arasında dolaşırken kaybolan evrakların yeniden hazırlanması, aynı evrakın her birimde tekrar kayıt altına alınması gibi, artık her işletme için normal kabul edilen sorunlar da eklenince, kaybedilen zaman ve iş gücü, işletme için en büyük görülmeyen maliyet unsuru haline gelir.

Mamul üretiminde sadece üretim süreçlerinin değil, işletmedeki diğer iş süreçlerinin de etkisi vardır, doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru fiyatla müşteriye ulaştırabilmek, işletmedeki tüm süreçler entegre ve koordineli yönetilmesi ile mümkün olacaktır. 

 

 

ERP Çözümlerimiz sayesinde; işletmenizdeki yatay ve dikey bütün üretim süreçlerini kapsayan üretim yönetiminden, finansman yönetimine kadar bütünleşik sistem ile işletmenizde tam entegrasyon sağlanmaktadır.

ERP Çözümlerimizin işletmenize sağlayacağı faydalardan bazıları;
-     Kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanarak, maliyetlerin azalmasını sağlayabileceksiniz,
-     Satın alma işleminden, satış işlemine kadar tüm iş süreçlerinde kâr/zarar ve maliyet analizi yapabileceksiniz,
-     Farklı birimlerin ortak veritabanı üzerinde çalışması sayesinde, tüm birimlerin istenilen bilgiye kolaylıkla
ulaşmasını sağlamış ve birimler arasındaki iletişimsizliği engellemiş olacaksınız,
-     Yarı mamul ve mamul stoklarınızı kontrol altına alarak, stok yönetimini optimum düzeyde yapabileceksiniz,
-     İşletmenizdeki farklı birimlerin hazırlamış olduğu raporlardaki tutarsızlıkların engellenmesini sağlayabileceksiniz,
-     Ürünün üretiminden, sevkiyatına kadar tüm süreçleri, tek sistemde takip edilmesi sayesinde müşteriye doğru bilginin sunulmasını ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlayacaksınız,
-     İşletmenizdeki yatay birimler; üretim planlama, malzeme yönetimi, kapasite planlama ve maliyet yönetimi birimleri ile dikey birimler; muhasebe, finans,  insan kaynakları birimlerinin bütünleşik bir yapıda ve koordineli olarak çalışmasını sağlayabileceksiniz,
       Müşteriden henüz siparişin alınması aşamasında; müşterinin risk durumunu, ürünün depodaki mevcudunu,siparişe göre üretim yapılacak ise hammadde tedarik süreci ve siparişin temrin süresinin saptanmasına kadar tüm bilgilere tutarlı ve hızlı şekilde erişimini sağlayabileceksiniz. 
Çözümlerimiz ile yapabilecekleriniz ve işletmenize sağlayacağı daha birçok fayda ile birlikte görülen maliyetlerin yanı sıra, işletmede görülmeyen maliyetlerin azaltılması sağlayabileceksiniz.