ProHR

İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi

Şirketlerin insan kaynaklarını verimli bir şekilde yönlendirerek kullanmasını, personeline doğru ve zamanında ödeme yapmasını sağlar. Sigortalı olarak çalışılan personelin yönetiminden, yasal olarak yapılması gereken işlemlerin tamamlanmasına kadar tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. 

· Kurum ve Personel Takibi

- Şirket, Bölüm ve Birim bazında yapılan organizasyon Tanımları,
- Personel maliyetlerinin masraf merkezleri bazında hesaplanabilmesi,
- Personele bağlı demirbaşı takip edebilme,
- Personel özellikleri (Yetenekleri, Anatomik bilgileri, Yabancı dil   
   Bilgileri, Okul Bilgileri vs) takibi,
- Personel İzin tipleri tanımlama ve İzin takibi,
- İşten ayrılış ve Yeniden Giriş takibi,
- Günlük ve saat ücretli çalışan veya İşçi / Memur Ayrımı,
- Sınırsız Sayıda Ek Bilgi alanları tanımlayabilme ve bunlara göre 
   raporlayabilme.

Eğitim Sistemi Yönetimi

Eğitim Sistemi Yönetimi ile, geçmişte yapılmış ve gelecekte yapılması planlanan eğitimlerin analizlerinin detaylı bir şekilde alınmasını sağlar. Tüm eğitim masrafları dövizli tutulduğu için gerçek eğitim maliyetleri elde edilebilir. Ayrıca eğitim başarı analizleri alınabilir.

Sağlık Takip Sistemi Yönetimi

Personelin kendisi ve eş veya çocuklarının yapmış olduğu SGK dışında ki sağlık harcamalarını takip edip, prim ödemelerinin tiplerine göre, döviz bazında takip edilebilmesi ve sağlık harcamaları ile ilgili raporlamaların yapılabilmesini sağlamaktadır. Sağlık sorunlarının yol açtığı iş gücü kaybının analizi yapılabilir.

Eleman Başvuru Sistemi Yönetimi

Kuruma yapılan tüm başvuruların bilgisayar ortamında takibi, işe alım prosedürleri gibi kıstaslara göre, işe başvuru havuzundan eleman seçimini ve organizasyon yapısının ve elemanlarının yeterliliğinin her an denetlenebilmesini sağlar.

Kariyer Planlama Yönetimi

Belirli bir unvan veya göreve erişebilmek için gerekli olan şartların belirlendiği, çalışanların çeşitlendirilebildiği, personel terfilerinde, görev şartlarına uygun kişilerin bulunması ve seçilmesi gibi uygulama adımlarının tanımlanabildiği ve raporlanabildiği modüldür.

Performans Takip Sistemi Yönetimi

Performans Takip Sistemi Yönetiminde, Personelin Eksik olduğu konularda alması gereken eğitimler tespit edilebilir ve Geçmiş yıllara ait performans bilgileri karşılaştırmalı olarak raporlanabilir.

Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)

Yönetim Kadrosunun ihtiyaç duyacağı tüm detaylı raporlara, grafiksel ve görsel olarak anında ulaşmasını sağlayan bir raporlama sistemidir. Standart raporlar haricinde, kullanıcılar da kendileri raporlar oluşturabilirler.