İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

MERKEZ MAHALLESİ, ERSEVEN SOKAK, NO:8 34406, KAĞITHANE, İSTANBUL, TÜRKİYE adresinde mukim Promaks Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “PROMAKS”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

Daha detaylı bilgi için Promaks Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

  1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işliyoruz:

Ad, soyad, E-posta, telefon numarası, cep telefonu, İkamet bilgisi ve adres bilgisi lokasyon bilgileriniz; IP adres bilgisi; Çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz.

  1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi,
Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi ve bunların giderilmesi,
Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi,
Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
İnternet sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Kişilerin Akademikro eğitimlerinden faydalanmalarının sağlanması,
Müşterilerin Portal kaydının oluşturulabilmesi,
İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz)
Ürün demolarının sağlanması,
E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-mutabakat, e-müstahsil, e-z (z raporu) başvurularının alınması ve e-defter hizmeti verilmesi,
E-imza başvurularının ve KEP başvurularının alınması,
Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize sağlanması,
İş süreçlerinizi analiz ederek, ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun olarak hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,
Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Sosyal medya ve iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, Mikro hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını güncelleyebilmesi,
İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,
İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması,
Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması,
Acil durumlarda çalışanların yakınlarına ulaşılması,
Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi,
Şirket satın alımıyla ilgili süreçlerin yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması,
Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

  1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

E-posta, SMS, kartvizitler,
Telefon, Faks,
CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
Fiziki form,
İnternet sitemiz,
Uzaktan erişim sağlayan platformlar,
Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
Yüz yüze görüşmeler,
Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

  1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda öngörülmesi, sağlığa ilişkin veriler için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
    KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, topluluk şirketlerimize, şirket temsilcisi veya vekillerimize, hukuken yetkili kişilere ve herkese açık aktarılabilecektir.
  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
    KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

DİJİTAL YOLCULUĞUMUZA KATILIN

İş ihtiyaçlarınız hakkında birkaç detayı basitçe doldurun, böylece ekibimizden bir uzmanla herhangi bir taahhüt olmaksızın ücretsiz olarak danışmanlık ve teklif alın